Declarație pe propria răspundere și declarația angajator. Vezi modelele, de luni o să ai nevoie!

0
349

eri, s-a luat decizia introducerii unor noi restricții. Astfel, de luni cei care vor să meargă la servici și nu sunt în categoriile exceptate ( instituțiile de ordine publică) vor trebui să aibă asupra lor un document, precum o declarație pe propira răspundere sau o declarație a angajatorului, pentru a justifica astfel părăsirea locuinței.

În Ordonanța 2, textul este sub formă de recomandare:

În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: 
a) a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 
b) b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; 
c) c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 
d) d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; 
e) e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice. 

Hotnews a prezentat modelel de declarații valabile pentru justificarea circulației pe drumurile publice:

Declarația pe proprie răspundere:

DECLARATIE
Subsemnata/Subsemnatul………………………………………………………………………………………
Născută/născut la data de……………………………….
Având domiciliul:……………………………………………………………………………………………………
Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta): 
– deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)
– consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
– deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;
– deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor;
– deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
– deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
– deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:…………………………….
………………………………………………………………………………..urmând următorul traseu:
……………………………………………………………………………………………………………………
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din
DATA SEMNĂTURA

Declarația de la angajator:

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ
Subsemnatul (nume, prenume),……………………………………………………………………., 
în calitate de (funcția)……………………………………………………….. în cadrul (organizația) …………………………………………………………………………………………………confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Nume : …………………………………………………………………………………………………………
Prenume : ……………………………………………………………………………………………………. 
Data nașterii: ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………….
Domeniul activității profesionale : …………………………………………………………………. 
Locul de desfășurare al activității profesionale: ………………………………………………..
Traseul deplasării: ………………………………………………………………………………………..
Mijlocul de deplasare: …………………………………………………………………………………..
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
DATA SEMNĂTURA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.